Hem

Kom och sjung med oss!

Kören Corona söker Tenorer! Men även sångare från andra stämmor är välkomna

 

Välkommen att provsjunga med oss på måndagar.

18.45-21:30, i församlingshemmet i

Härlandakyrkan, i Göteborg. Kontakta oss gärna!

 

22-23 maj åker Corona till Blanka Varberg Choir Festival

Välkommen!