Hem

Kom och sjung med oss!

Kören Corona söker Tenorer! Men även sångare från andra stämmor är välkomna

 

Välkommen att provsjunga med oss på måndagar.

18.45-21:30, i församlingshemmet i

Härlandakyrkan, i Göteborg. Kontakta oss gärna!

 

Onsdag 22 maj kl 19 har vi vårkonsert, Det brinner en eld

Välkommen